Progress Bar / Future Processing

Budynek F3 ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice

Restauracja
+48 32 461 23 32
Czynne 09.00 – 14.30

Manager restauracji: Sandra Siwica +48 795 131 043

Strefa Sportu i Relaksu
+48 32 461 23 31
Czynne 07.00 – 18.00

E-mail kontakt@progressbar.pl

Napisz do nas!


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferty Progress Baru (np. tygodniowe menu, oferty specjalne)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powyższych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powyższych informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@progressbar.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi Twojego zapytania, a jeśli wyraziłeś na to zgodę to także w celu przekazania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, tj. podmiotom realizującym na nasze zlecenie obsługę formularza kontaktowego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie bądź też tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymywania z Tobą kontaktu w związku z obsługą Twojego zapytania.

W każdej chwili możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  • otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
  • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@progressbar.pl,
  • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania lub wysyłki informacji handlowych.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.